Blogi

Hallitus parantaa omaishoidon edellytyksiä

Perjantai 20.11.2015 - Sari Raassina

Suomen hallitus panee toimeen strategisia tavoitteitaan 26 kärkihankkeen muodossa. Viisi näistä hankkeista sisältyy sosiaali- ja terveydenhuollon sektorille. Yksi näistä viidestä hankkeesta on nimeltään ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa”. Hallitus satsaa tähän kärkihankkeeseen kokonaisuudessaan 30 miljoonaa euroa. Omais- ja perhehoitoa halutaan kehittää erityisesti tukemalla omaishoitoperheiden jaksamista ja hyvinvointia. Myös omaishoidon ja työssäkäynnin yhteensovittamista helpotetaan.

Hallitus on kärkihankkeiden ohella luvannut parantaa omaishoitajien asemaa pysyvästi antamalla vuositasolla 75 miljoonaa euroa lisää rahaa omaishoitajien vapaapäivien pitämiseen. Tämän mittaluokan satsaus omaishoitoon on suurin vuosikausiin. Toivon todella, että kunnat pyrkivät nykyistä tarmokkaammin järjestämään vapaapäivien aikaisen sijaishoidon kaikille omaishoitajille. Jokaisella ei ole mahdollisuus hyödyntää läheisiään sijaishoitajina, jolloin kuntien rooli on entistä tärkeämpi. Muutoin kaikki eivät pysty pitämään ansaittuja vapaapäiviään ja vaarana on uupumus sekä niin hoidettavan kuin hoitajan terveydentilan heikkeneminen.

Mielestäni sijaishoidon järjestämisessä on käytettävä ennakkoluulottomasti palvelusetelien tarjoamia mahdollisuuksia. Koska palveluyrittäjät ovat pääasiassa pieniä toimijoita, palveluita on tarjolla myös haja-asutusalueilla, joissa kunnat eivät kykene välttämättä tarjoamaan omana palvelunaan edes lyhytaikaista sijaishoitoa. Palveluseteli antaa käyttäjälleen valinnanmahdollisuuksia ja parantaa siten mahdollisuuksia vapaapäivien pitämiseen. Kunta saattaa myös hyötyä omaa palvelutuotantoa edullisemmista kokonaiskustannuksista. Omaishoitajien vapaapäivien pitäminen ei saa jäädä kiinni siitä, ettei kunta kykene järjestämään omaishoidettavalle vapaapäivienaikaista turvallista ja laadukasta sijaishoitoa. Omaishoitoperheen jaksaminen ja palveluiden käyttömahdollisuus ovat tärkeämpiä kuin itseisarvoinen hallinto tai kunnan oma tuotanto.  

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: omaishoito, hallitus

Savilahti - Suomen paras kampus 2020!

Torstai 12.11.2015 - Sari Raassina

Savilahti – Suomen paras kampus 2020!

Itä-Suomen yliopisto, Savonia ja Savon koulutuskuntayhtymä ovat Kuopion kaupungin kanssa mukana valtakunnallisesti ainutlaatuisessa hankkeessa, jonka tavoitteena on rakentaa Savilahden alueelle uusi kaupunginosa, jossa yhdistyvät asuminen, työpaikkakeskittymä, palvelut ja tietenkin – kaiken keskiössä – Suomen paras, toiminnallisesti ennakkoluuloton ja uudenaikainen kampusympäristö.

 

Savilahden alueelle on tarkoitus keskittää Itä-Suomen yliopiston toimintojen lisäksi Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon koulutuskuntayhtymän Kuopion yksiköiden tarvitsemat tilat. Uusien rakennusten ja niiden sijainnin yksityiskohtainen suunnittelu on vasta käynnistymässä. Ennen hankkeen toteutusta lepakot ja liito-oravat ansaitsevat ympäristöselvitysten ohella huolelliset tarkastelut, mutta toivottavasti ne eivät hidasta prosessin etenemistä kohtuuttomasti.

 

Koko projektin perusajatus on rakentaa toiminnallisesti täysin uudenlainen kokonaisuus, jonka vuoksi myös Savoniassa tulee ajatella avoimesti, ennakkoluulottomasti ja luovasti tulevaisuutta: millaisia ovat tulevaisuuden mielekkäät oppimisympäristöt? Mitkä ovat mahdollisuudet tilojen yhteiskäyttöön tutkimuksen, opetuksen ja yritystoimintojen näkökulmasta? Voisivatko tukipalvelut olla yhteisiä alueen kaikkien toimijoiden osalta? Tiivistäen – miten voimme saavuttaa suurimman lisäarvon Savilahti-projektista niin opiskelijoiden, henkilökunnan kuin alueen yrityselämänkin näkökulmista?

 

Oma ajatteluni lähtee avoimesta ja laaja-alaisesta yhteistyöstä. Innovaatiot ja positiivisuus kukoistavat parhaiten ympäristössä, jossa on mahdollisuuksia luonteviin kohtaamisiin sekä osaamisen ja ideoiden jakamiseen. Yhteistyön lisäksi on keskeistä kehittää myös omaa toimintaa, uudistaa opetusmenetelmiä, löytää terävät strategiset kärjet ja lisätä yhteistyötä sekä aitoa vuorovaikutusta yritysten kanssa.

 

Jotta Savilahdesta todella muodostuisi Suomen paras, tarvitaan välttämättä Kuopion kaupungin aktiivisuutta ja ennakkoluulotonta ajattelua. Alueelle tulee mahdollistaa ravintola- ja kaupanalan palveluiden sijoittumista, liikunta- ja vapaa-ajan harrastusten edellytyksiä, monimuotoisia asumisratkaisuja ja päivähoitopalveluja. Haluaisin selvittää myös tiedelukion sijoittamismahdollisuuksia osaksi kampuskokonaisuutta.

 

Savilahti-projekti on meille kaikille valtava mahdollisuus olla mukana rakentamassa 2020-luvun kampusta. Haluan haastaa kaikki kaupunkilaiset ja oppilaitosten jäsenet mukaan suunnittelemaan ja ideoimaan. Savilahti ei voi olla Suomen paras kampus ilman, että siellä sijaitsee myös toisen asteen opetusta eikä ilman Savonia-ammattikorkeakoulun mukanaoloa!

Huom. Blogikirjoitukseni löytyvät nykyisin myös Savon Sanomien blogipalvelusta osoitteessa: http://blogit.savonsanomat.fi/kaksoiselamaa/

Kommentoi kirjoitusta.

Kokoomuslaiset sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet: Eduskunnan pelastettava päihdeäitien palvelut

Keskiviikko 11.11.2015 - Sari Raassina, Sari Sarkomaa, Sanna Lauslahti

Kokoomuksen kansanedustajat ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet Sari Sarkomaa, Sanna Lauslahti ja Sari Raassina pitävät välttämättömänä, että eduskunta pelastaa päihdeäitien palvelut ensi vuoden valtion talousarviosta päättäessään.  ”On pettymys, että hallitus ei eduskunnan toistuvista vaateista huolimatta ole laittanut asiaa kuntoon. Eduskunnasta on vuosi toisensa jälkeen lähetetty vahva viesti hallitukselle, että Pidä kiinni-hoitojärjestelmän pallottelulle on vihdoin saatava piste ja että päihdeäitien palveluiden rahoitus on sisällytettävä budjettiesitykseen”, edustajat toteavat.

 

Eduskunta on useina perättäisinä vuosina lisännyt valtiovarainvaliokunnan esityksestä talousarvioon erillisen määrärahan Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni-hoitojärjestelmän jatkuvuuden varmistamiseksi. Kyse on ollut vuosittain noin kahden miljoonan euron lisäyksestä. Hoitojärjestelmään tavoitteena on tukea äidin päihteettömyyttä raskauden aikana ja jatkaa kuntoutusta vauvan syntymän jälkeen.

 

Odottavista äideistä kuudella prosentilla on arvioitu olevan päihderiippuvuus. Pelkästään Helsingin Naistenklinikalla synnyttää viikoittain 1-2 päihdeäitiä.

 

”Päihdeäitien hoidossa on kyse fiksusta investoinnista ennaltaehkäiseviin palveluihin, jotka huonosti hoidettuina aiheuttavat mittavia kuluja huostaanottojen ja vaurioituneiden lasten tarvitsemien palveluiden muodossa inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan”, edustajat linjaavat.

 

Myös nykyisen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta korostaa lausunnossaan (StVL 3/2015 vp) ensi vuoden talousarviosta päihdeäitien palveluiden turvaamisen välttämättömyyttä. Valiokunta toteaa, että päihdeäitien palvelujen rahoitus on järjestettävä pysyvällä tavalla siten, ettei se jatkossa ole eduskunnan vuosittain myöntämän lisärahoituksen varassa. ”Valiokuntamme viesti on selvä – eduskunnan on palveluille ensi vuoden budjettiin rahat löydettävä”, kokoomusedustajat alleviivaavat.

 

”Päihdeongelmaisten äitien ja heidän perheidensä Pidä kiinni -hoitojärjestelmän toiminta on ollut tuloksellista. Päihteetön vanhemmuus ja vauvaperheiden arki ovat asioita, joita kannattaa tukea”, kansanedustajat sanovat.

Sari Raassina

Sari Sarkomaa

Sanna Lauslahti

Kommentoi kirjoitusta.