Itä-Suomen veturi

Hyvä kansanedustaja tuntee politiikan eri osa-alueet hyvin, on perehtynyt lainsäädäntötyöhön ja tietää oman kotimaakuntansa erityiskysymykset ja tarpeet. Hyvällä kansanedustajalla on kyky kuunnella ja hänen arvonsa ovat kohdallaan. Hyvä kansanedustaja kantaa vastuuta myös tulevaisuudesta, oli kysymys sitten kansantalouden kestävyysvajeesta, ympäristöarvojen huomioimisesta tai Suomen roolista kansainvälisenä aktiivisena toimijana.

Elinvoimaisen Savo-Karjalan puolesta

Olen aluepoliitikkona konkari, jonka ei tarvitse lähteä lähtöruudusta ymmärtääkseen, mitä politiikan teko on. Jokaisen poliitikon pitää osata talouspolitiikkaa, sosiaali- ja terveyspolitiikkaa ja olla riittävän kiinnostunut Suomen asemasta globaalissa maailmassa, ympäristöstä ja niistä asioista, jotka vaikuttavat meidän elämäämme. Eduskunnassa ei harjoitella, siellä tehdään työtä Itä-Suomen puolesta.

Suomalaisten hyvinvoinnin puolesta

Yhteiskunnan on päätöksillään tehtävä työnteosta ja yrittämisestä kannattavaa ja luotava uskoa siihen, että verojen maksaminen kannattaa. Kaikkien on mahdollisuuksien mukaan oltava mukana kasvattamassa yhteistä kakkua, jotta siitä riittää jaettavaa myös tulevaisuudessa.

Verorahat ovat kansalaisten rahoja, joita käytetään yhteisten asioiden hoitoon. Jokaisella sukupolvella on oman aikansa tehtävä. Edellinen sukupolvi rakensi tätä maata, meidän sukupolvemme pitää heistä huolta ja me varmistamme, että meidän nuorisomme kannattaa opiskella ja tehdä työtä.

Uusin blogi kirjoitus:

Kolumni: Inhimillinen hoiva kuuluu jokaiselle

Keskiviikko 13.2.2019 klo 14:55 - Sari Raassina

Kolmuni julkaistu Savon Sanomissa 13.2.2019

Jokainen vanhus, jokainen ihminen ansaitsee laadukasta hoitoa ja hoivaa sitä tarvitessaan. 

Viime viikkojen keskustelu vanhuspalveluiden laadusta on nostanut aiheellisesti esiin vakavia laiminlyöntejä, suoranaista välinpitämättömyyttä. Kaltoin kohtelua ja hoitovirheitä on todettu niin yksityisten kuin julkisten palvelun tuottajien toiminnassa. On vain hyvä, että ongelmat ovat tulleet päivänvaloon. Todellisen tiedon kautta on mahdollista löytää myös ratkaisuja. 

Sairaat ihmiset tarvitsevat tekeviä käsiä. Ikäihmisten hoivan tarpeet ovat kuitenkin kovin erilaisia. Fyysisesti omatoiminen muistisairas ja vuoteeseen hoidettava vanhus tarvitsevat erilaisen määrän yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa hoivaa. Saattohoitotilanteessa hoitajatarve nousee entisestään. Keskustelussa on tarjottu yksinkertaista ratkaisua erittäin monitahoiseen ongelmaan. Samoin sekaisin on mennyt hoitaja- ja henkilökuntamitoitukset. Hoitajien lisäksi tarvitaan myös muuta henkilökuntaa viriketoimintaan; seurusteluun, valokuvien katseluun, siivoukseen ja ruokailun järjestämiseen. Lääkäripalvelua on myös oltava saatavissa sitä tarvittaessa. 

Noin puolet hoivaa tarvitsevista vanhuksista on kotihoidon piirissä ja noin puolet palveluasumisen tai tehostetun palveluasumisen piirissä. Suomessa on myös hienoista pulaa lähihoitajista. Suurin puute pätevistä hoitajista on kotihoidossa. 

Jos siirtäisimme lainsäädännöllä yli 4000 hoitajaa tehostettuun palveluasumiseen, hoidon laatu vaarantuisi esim. kotihoidon piirissä olevien vanhusten osalta. Hallitus on maanantaina Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen esityksestä päättänyt rahoittaa lähihoitaja- ja sairaanhoitajakoulutusta merkittävästi. 

Laadukkaiden vanhuspalveluiden turvaamiseen tarvitaan myös muita toimia. Toivon todella, että saamme Soteuudistuksen kautta parempaa ostajaosaamista. Omaishoitajien asemaa on vahvistettava. Lähijohtamista on kehitettävä ja yritysten toiminnan läpinäkyvyyttä ja valvontaa on lisättävä. Sopimusrikkomukset on sanktioitava ankarasti. 

Arvokas vanhuus ja hyvä hoiva vaativat myös rahaa. Meidän poliitikkojen on pidettävä huolta myös siitä, että ikääntyvässä Suomessa nuoremmilla ja pienemmillä sukupolvilla on mahdollisuus kouluttautua ja tehdä työtä. Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ylläpitää luottamusta Suomeen.

Kommentoi kirjoitusta.

Lisää kirjoituksia