Itä-Suomen veturi

Hyvä kansanedustaja tuntee politiikan eri osa-alueet hyvin, on perehtynyt lainsäädäntötyöhön ja tietää oman
kotimaakuntansa erityiskysymykset ja tarpeet. Hyvällä kansanedustajalla on kyky kuunnella ja hänen arvonsa ovat kohdallaan. Hyvä kansanedustaja kantaa vastuuta myös tulevaisuudesta, oli kysymys sitten kansantalouden kestävyysvajeesta, ympäristöarvojen huomioimisesta tai Suomen roolista kansainvälisenä aktiivisena toimijana.


Elinvoimaisen Savo-Karjalan puolesta

Olen aluepoliitikkona konkari, jonka ei tarvitse lähteä lähtöruudusta ymmärtääkseen, mitä politiikan teko on. Jokaisen
poliitikon pitää osata talouspolitiikkaa, sosiaali- ja terveyspolitiikkaa ja olla riittävän kiinnostunut Suomen asemasta globaalissa maailmassa, ympäristöstä ja niistä asioista, jotka vaikuttavat meidän elämäämme.
Eduskunnassa ei harjoitella, siellä tehdään työtä Itä-Suomen puolesta.


Suomalaisten hyvinvoinnin puolesta

Yhteiskunnan on päätöksillään tehtävä työnteosta ja yrittämisestä kannattavaa ja luotava uskoa siihen, että verojen
maksaminen kannattaa. Kaikkien on mahdollisuuksien mukaan oltava mukana kasvattamassa yhteistä kakkua, jotta siitä riittää jaettavaa myös tulevaisuudessa.

Verorahat ovat kansalaisten rahoja, joita käytetään yhteisten asioiden hoitoon. Jokaisella sukupolvella on oman aikansa tehtävä. Edellinen sukupolvi rakensi tätä maata, meidän sukupolvemme pitää heistä huolta ja me varmistamme, että meidän nuorisomme kannattaa opiskella ja tehdä työtä.

Pirulliset ongelmat

Tiistai 24.4.2018 - Sari Rassiina

Oletteko koskaan törmänneet kaikkien alojen asiantuntijaan? Niihin ihmisiin, joilla on nopea vastaus kaikkeen ja se vastaus on ratkaisu kaikkiin ongelmiin tai haasteisiin. Minä olen.

 

Mitä pidempään olen toiminut eri tehtävissä, sitä enemmän olen oppinut kunnioittamaan itselleni vastakkaisten mielipiteiden ja aivan erityisesti niihin liittyvien perusteluiden kuuntelemista. Samoin suhtaudun suurella kiitollisuudella erityisasiantuntijoiden lausuntoihin ja tiivistyksiin esim. jonkin tieteenalan tai yhteiskuntasektorin kentältä, joihin itselläni ei ole koulutuksen tai kokemuksen mukanaan tuomaa osaamista.

 

Politiikka parhaimmillaan on ryhmätyötä, jossa jokainen tuo keskusteluun oman osaamisensa ja mielipiteensä. Yhteinen näkemys, etenemissuunta tai päätös muotoutuu eri tulokulmista kyseistä asiaa tuntevien asiantuntijoiden ja ryhmään kuuluvien maailmankatsomuksesta ja näkemyksestä. Valtakunnan tasolla hallituspuolueen eduskuntaryhmässä vaikutetaan hallituksen linjaan ja lakiesitysten valmisteluun sekä tietenkin sovitaan siitä, mitä lakiesityksiä puolletaan lopullisissa äänestyksissä. Yhteistyö on sitä tärkeämpää, mitä haastavimmista kysymyksistä ollaan päättämässä.

 

”Pirulliset ongelmat” ovat politiikan arkipäivää. Termillä tarkoitetaan moniulotteista ongelmaa, jolla on laajat vaikutukset niin ihmisiin kuin talouden kantokykyyn. Sote-uudistus on erinomainen esimerkki pirullisesta ongelmasta: Nykytila on kestämätön, mutta täydellistä ratkaisua on tavattoman vaikeaa löytää.

 

Pirulliset ongelmat ja ”kaikkien alojen asiantuntijat” ovat vaarallinen yhdistelmä. Nykyisessä mediamaailmassa on helppo saada palstatilaa kärkevillä, yhden totuuden mielipiteillä. Ongelmia on aina helpompi luetella kuin osallistua ratkaisujen löytämiseen.

Soten kaltaisten viheliäisen vaikeiden uudistusten läpiviennissä täytyy hyväksyä epävarmuutta. Oleellista on varautua riskeihin ja säilyttää herkkyys reagoida nopeasti mahdollisiin ongelmiin. Lainsäädäntö on kuin puunrunko, jonka lehdet kasvavat asetuksien, toiminta-ja hallintosääntöjen ja kokeilujen mukanaan tuoman kokemuksen kautta.

 

Nyt eduskunnan käsittelyssä oleva sote-lakikokonaisuus on riittävän vahva runko hyvän palvelujärjestelmän perustaksi. Nyt tarvitaan päätöksiä vatuloinnin sijaan.

 

Kirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa

Kommentoi kirjoitusta.

Lisää kirjoituksia