Blogi

Mielipiteeni kansalaisaloitteesta ?Terveydenhuollon ammattilaisten oikeus kieltäytyä abortista?

Maanantai 7.12.2015 - Sari Raassina

Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä kansalaisaloite, jossa esitetään terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteistä oikeutta kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä. Tämä niin sanottu aborttialoite on ollut syksyn kuluessa sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsiteltävänä. Eduskunta yhtyi 4.12. aloitteen ensimmäisessä käsittelyssä valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksesta äänestetään 8.12.

Aloitteessa ja valiokunnan mietinnössä on pohjimmiltaan kysymys arvoista; potilaan ja henkilökunnan oikeuksien välillä. Lääkärin velvollisuus on auttaa potilastaan. Kenelläkään ei ole velvollisuutta erikoistua juuri naistentauteihin. On erityisen tärkeää, että jokainen terveydenhuollon ammattilainen hallitsee oman alansa erityiskysymykset, kykenee kohtamaan eri elämäntilanteissa olevat potilaat ja viemään läpi hoitamiensa potilaiden asiat, vaivat, sairaudet ja ongelman kokonaisvaltaisesti.

Omasta kokemuksestani tiedän, että jokainen, joka ikinen terveydenhuollon ammattilainen joutuu omassa työssään käsittelemään erilaisia eettisiä kysymyksiä, pohtimaan suhdettaan potilaan tekemiin arvovalintoihin ja suhdettaan hoitokäytäntöihin sekä käytettävissä oleviin resursseihin.

Niin lääkärin kuin kätilön ammateissa on vaihtoehtoja, joissa kansalaisaloitteessa esitettyihin eettisiin kysymyksiin ei tarvitse ottaa kantaa, eikä kohdata hoitoon päätyneitä potilaita. On yksiselitteistä, että ammattilaisuus vaatii osallisuuden myös niihin tehtäviin, jotka eivät aina ole oman arvopohjan tai näkemysten vuoksi mieluisia tai mahdollisia.

En voi hyväksyä ammattilaisiksi vapaaehtoisesti hakeutuneiden oikeutta kieltäytyä kyseisten hoitotoimenpiteiden suorittamisesta. En halua tehdä päätöksiä, jotka ovat omiaan lisäämään potilaan oikeuksien kaventumista ja terveyteen liittyviä riskejä. En halua nähdä sellaista tilannetta, jossa potilas joutuisi kärsimään pompottelusta, nöyryyttämisestä tai muusta asiattomasta kohtelusta.

Jos aloitteeseen liittyvä lakiehdotus tulisi hyväksytyksi, niin arvioitavaksi tulisi myös muita arjessamme esiintyviä eettisiä kysymyksiä, joita eri alojen ammattilaiset kuten opettajat joutuvat työssään kohtaamaan.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kansalaisaloite, abortti