Blogi

Lapsille yhdenvertainen mahdollisuus liikuntaharrastukseen

Share |

Torstai 21.7.2016 - Sari Raassina


Suomalaisten liikkumisessa on havaittavissa valitettavaa ja selkeää eriytymistä – osa väestöstä liikkuu paljon ja monipuolisesti, osa taas ei harrasta liikuntaa lainkaan. Lasten liikuntamahdollisuuksien yhdenvertaisuuden varmistaminen on Kokoomukselle tärkeä kysymys ja osa mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumista. Lapsena omaksuttu liikunnallinen elämäntapa säilyy usein yllä koko aikuisiän ja tukee niin yksilön omaa kuin laajemmin koko väestön hyvinvointia.

 

Useissa tutkimuksissa ja kyselyissä on havaittu harrastuskustannusten kohoamisen olevan yksi merkittävä syy lasten ja nuorten liikkumisen vähentymiselle. Lapsuusiällä harrastamisen lopettaminen tai aloittamatta jättäminen vauhdittavat osaltaan terveys- ja hyvinvointierojen kasvua ja estävät liikunnallisen elämäntavan omaksumista. Lasten ja nuorten yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien turvaamiseksi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti työryhmän etsimään keinoja liikuntaharrastusten kustannusten alentamiseksi.

 

Leena Harkimon johtama työryhmä arvioi keinoja, joilla harrastamisen kustannuksia voitaisiin alentaa. Työryhmä teki työnsä aikana havainnot, että harrastamisen kohonneet kustannukset ovat tärkeä, mutta vain yksi syy lasten liikkumattomuuteen, ja ettei kaikki liikunnan harrastaminen suinkaan ole kallista. Pienituloisissa perheissä kuitenkin jo pienetkin harrastamisen kustannukset voivat muodostua esteeksi.

 

Työryhmä havaitsi, että harrastamisen kohonnut hinta on moniulotteinen ongelma, joka vaatii eri tasojen toimijoilta aina valtiosta yksittäisiin seuroihin ja järjestöihin asti yhdensuuntaista ajattelua ja toimenpiteitä. Työryhmä esitti konkreettisiksi keinoiksi laskea harrastamisen kustannuksia esimerkiksi kuntien maksuttomia liikuntatilojen tarjonnan lisäämisen lapsille sekä nuorille.

 

Pienituloisimpien perheiden osalta lasten liikunnan harrastamisen edellytykset olisi turvattava kohdennetuilla toimeentulotuilla, joiden perusteet olisivat yhdenmukaiset kaikissa kunnissa. Kesä on sekä liikunnan kuin koko järjestökentän alueella suosittua leiriaikaa. Mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumisen kannalta on erityisen tärkeää, että kunnat tukevat pienituloisten perheiden lasten osallistumista leireille, joissa lapsella on harrastuksessa kehittymisen ohella mahdollisuus kehittää sosiaalisia taitojaan ja yhteistyökykyä.

 

Kokoomus haluaa osaltaan tehdä aktiivisesti töitä sen eteen, että työryhmän esittämät tavoitteet saadaan kirjauksista konkretiaan. Erityisesti Kokoomus haluaa tukea vapaaehtoistoiminnan elinvoimaisuutta purkamalla ja selkeyttämällä tarpeetonta säätelyä. Myös tietoisuutta työttömien mahdollisuudesta tehdä vapaaehtoistyötä työttömyysturvaa menettämättä on lisättävä. Lisäksi samalla, kun toimeentulotuen maksatus siirtyy KELA:n hoidettavaksi, on varmistettava pienituloisten perheiden lasten yhdenmukaiset oikeudet saada tukea kohtuullisiin harrastekustannuksiin.

 

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo painotti linjapuheessaan tavoitetta, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on oltava mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen. Harkimon työryhmän selvitys rajautui koskemaan harrastamisen hintaa liikunta- ja urheiluseuroissa, mutta vastuuta ei voi yksin sysätä järjestökentälle. Myös kouluilla on merkittävä vastuu lasten liikunnasta ja harrastustoiminnasta. Kokoomus haluaa varmistaa jokaisen lapsen ja nuoren mahdollisuuden omaksua liikunnallinen elämäntapa levittämällä Liikkuva koulu -konseptin kaikkiin Suomen kouluihin.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini