Share |

Itä-Suomen veturi

Hyvä kansanedustaja tuntee politiikan eri osa-alueet hyvin, on perehtynyt lainsäädäntötyöhön ja tietää oman kotimaakuntansa erityiskysymykset ja tarpeet. Hyvällä kansanedustajalla on kyky kuunnella ja hänen arvonsa ovat kohdallaan. Hyvä kansanedustaja kantaa vastuuta myös tulevaisuudesta, oli kysymys sitten kansantalouden kestävyysvajeesta, ympäristöarvojen huomioimisesta tai Suomen roolista kansainvälisenä aktiivisena toimijana.

Elinvoimaisen Savo-Karjalan puolesta

Olen aluepoliitikkona konkari, jonka ei tarvitse lähteä lähtöruudusta ymmärtääkseen, mitä politiikan teko on. Jokaisen poliitikon pitää osata talouspolitiikkaa, sosiaali- ja terveyspolitiikkaa ja olla riittävän kiinnostunut Suomen asemasta globaalissa maailmassa, ympäristöstä ja niistä asioista, jotka vaikuttavat meidän elämäämme. Eduskunnassa ei harjoitella, siellä tehdään työtä Itä-Suomen puolesta.

Suomalaisten hyvinvoinnin puolesta

Yhteiskunnan on päätöksillään tehtävä työnteosta ja yrittämisestä kannattavaa ja luotava uskoa siihen, että verojen maksaminen kannattaa. Kaikkien on mahdollisuuksien mukaan oltava mukana kasvattamassa yhteistä kakkua, jotta siitä riittää jaettavaa myös tulevaisuudessa.

Verorahat ovat kansalaisten rahoja, joita käytetään yhteisten asioiden hoitoon. Jokaisella sukupolvella on oman aikansa tehtävä. Edellinen sukupolvi rakensi tätä maata, meidän sukupolvemme pitää heistä huolta ja me varmistamme, että meidän nuorisomme kannattaa opiskella ja tehdä työtä.

Blogikirjoitukseni löytyvät nykyisin myös Savon Sanomien blogipalvelusta osoitteessa: http://blogit.savonsanomat.fi/kaksoiselamaa/

Hallitus parantaa omaishoidon edellytyksiä

Perjantai 20.11.2015 - Sari Raassina

Suomen hallitus panee toimeen strategisia tavoitteitaan 26 kärkihankkeen muodossa. Viisi näistä hankkeista sisältyy sosiaali- ja terveydenhuollon sektorille. Yksi näistä viidestä hankkeesta on nimeltään ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa”. Hallitus satsaa tähän kärkihankkeeseen kokonaisuudessaan 30 miljoonaa euroa. Omais- ja perhehoitoa halutaan kehittää erityisesti tukemalla omaishoitoperheiden jaksamista ja hyvinvointia. Myös omaishoidon ja työssäkäynnin yhteensovittamista helpotetaan.

Hallitus on kärkihankkeiden ohella luvannut parantaa omaishoitajien asemaa pysyvästi antamalla vuositasolla 75 miljoonaa euroa lisää rahaa omaishoitajien vapaapäivien pitämiseen. Tämän mittaluokan satsaus omaishoitoon on suurin vuosikausiin. Toivon todella, että kunnat pyrkivät nykyistä tarmokkaammin järjestämään vapaapäivien aikaisen sijaishoidon kaikille omaishoitajille. Jokaisella ei ole mahdollisuus hyödyntää läheisiään sijaishoitajina, jolloin kuntien rooli on entistä tärkeämpi. Muutoin kaikki eivät pysty pitämään ansaittuja vapaapäiviään ja vaarana on uupumus sekä niin hoidettavan kuin hoitajan terveydentilan heikkeneminen.

Mielestäni sijaishoidon järjestämisessä on käytettävä ennakkoluulottomasti palvelusetelien tarjoamia mahdollisuuksia. Koska palveluyrittäjät ovat pääasiassa pieniä toimijoita, palveluita on tarjolla myös haja-asutusalueilla, joissa kunnat eivät kykene välttämättä tarjoamaan omana palvelunaan edes lyhytaikaista sijaishoitoa. Palveluseteli antaa käyttäjälleen valinnanmahdollisuuksia ja parantaa siten mahdollisuuksia vapaapäivien pitämiseen. Kunta saattaa myös hyötyä omaa palvelutuotantoa edullisemmista kokonaiskustannuksista. Omaishoitajien vapaapäivien pitäminen ei saa jäädä kiinni siitä, ettei kunta kykene järjestämään omaishoidettavalle vapaapäivienaikaista turvallista ja laadukasta sijaishoitoa. Omaishoitoperheen jaksaminen ja palveluiden käyttömahdollisuus ovat tärkeämpiä kuin itseisarvoinen hallinto tai kunnan oma tuotanto.  

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: omaishoito, hallitus

Lisää kirjoituksia