Itä-Suomen veturi

Hyvä kansanedustaja tuntee politiikan eri osa-alueet hyvin, on perehtynyt lainsäädäntötyöhön ja tietää oman kotimaakuntansa erityiskysymykset ja tarpeet. Hyvällä kansanedustajalla on kyky kuunnella ja hänen arvonsa ovat kohdallaan. Hyvä kansanedustaja kantaa vastuuta myös tulevaisuudesta, oli kysymys sitten kansantalouden kestävyysvajeesta, ympäristöarvojen huomioimisesta tai Suomen roolista kansainvälisenä aktiivisena toimijana.

Elinvoimaisen Savo-Karjalan puolesta

Olen aluepoliitikkona konkari, jonka ei tarvitse lähteä lähtöruudusta ymmärtääkseen, mitä politiikan teko on. Jokaisen poliitikon pitää osata talouspolitiikkaa, sosiaali- ja terveyspolitiikkaa ja olla riittävän kiinnostunut Suomen asemasta globaalissa maailmassa, ympäristöstä ja niistä asioista, jotka vaikuttavat meidän elämäämme. Eduskunnassa ei harjoitella, siellä tehdään työtä Itä-Suomen puolesta.

Suomalaisten hyvinvoinnin puolesta

Yhteiskunnan on päätöksillään tehtävä työnteosta ja yrittämisestä kannattavaa ja luotava uskoa siihen, että verojen maksaminen kannattaa. Kaikkien on mahdollisuuksien mukaan oltava mukana kasvattamassa yhteistä kakkua, jotta siitä riittää jaettavaa myös tulevaisuudessa.

Verorahat ovat kansalaisten rahoja, joita käytetään yhteisten asioiden hoitoon. Jokaisella sukupolvella on oman aikansa tehtävä. Edellinen sukupolvi rakensi tätä maata, meidän sukupolvemme pitää heistä huolta ja me varmistamme, että meidän nuorisomme kannattaa opiskella ja tehdä työtä.

Kokoomuksen sote-kolmikko: varhaiskasvatusmaksujen korostusesitykset jätettiin pöydälle eduskunnassa

Torstai 16.6.2016 klo 14:37 - Sari Sarkomaa, Sari Raassina, Sanna Lauslahti

Kokoomuksen kansanedustajat
Sari Sarkomaa, Sanna Lauslahti ja Sari Raassina pitävät järkevänä aikalisän
ottamista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa. Eduskunta on torstaina päättänyt
jättää varhaiskasvatusmaksujen korotusta koskevan lain käsittelyn pöydälle.Lakiesityksen käsittely siirtyy syksyyn 2016. Tämä tarkoittaa, että esitetyt lait
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista eivät tule voimaan elokuussa, kuten
hallituksen esityksessä esitettiin. Asian pöydälle jääminen tarkoittaa
perheiden arjessa, että nykyiset maksut jäävät voimaan.


- Maksukorotuksella tavoiteltu kuntien talouden vahvistamiselta on murenemassa pohja, kun useat kunnat ovat päättäneet jättää korotukset tekemättä, kuten Helsingissä ja Espoossa. Asia ratkaistaan kesätauon jälkeen ja tällöin sovitaan myös jatkotoimien aikataulusta, sanoo kolmikko.Päivähoitomaksupohdinnassa kolmikko on aikaisemmin nostanut esille työnteon
kannusteet, tasa-arvon ja varhaiskasvatuksen toteutumisen. Varhaiskasvatukseen
on jo jouduttu tekemään säästöjä, jotka ovat näkyneet kunnissa muun muassa
ryhmäkoon kasvamisena. Kokoomusedustajien mielestä on syytä ottaa
varhaiskasvatus erityissuojeluun.Lisätietoja:Sari Sarkomaa

Puh. 050 511 3033Sanna Lauslahti

Puh. 050 512 2380Sari Raassina

Puh. 050 523 2808

Kommentoi kirjoitusta.

Lisää kirjoituksia