Itä-Suomen veturi

Hyvä kansanedustaja tuntee politiikan eri osa-alueet hyvin, on perehtynyt lainsäädäntötyöhön ja tietää oman kotimaakuntansa erityiskysymykset ja tarpeet. Hyvällä kansanedustajalla on kyky kuunnella ja hänen arvonsa ovat kohdallaan. Hyvä kansanedustaja kantaa vastuuta myös tulevaisuudesta, oli kysymys sitten kansantalouden kestävyysvajeesta, ympäristöarvojen huomioimisesta tai Suomen roolista kansainvälisenä aktiivisena toimijana.

Elinvoimaisen Savo-Karjalan puolesta

Olen aluepoliitikkona konkari, jonka ei tarvitse lähteä lähtöruudusta ymmärtääkseen, mitä politiikan teko on. Jokaisen poliitikon pitää osata talouspolitiikkaa, sosiaali- ja terveyspolitiikkaa ja olla riittävän kiinnostunut Suomen asemasta globaalissa maailmassa, ympäristöstä ja niistä asioista, jotka vaikuttavat meidän elämäämme. Eduskunnassa ei harjoitella, siellä tehdään työtä Itä-Suomen puolesta.

Suomalaisten hyvinvoinnin puolesta

Yhteiskunnan on päätöksillään tehtävä työnteosta ja yrittämisestä kannattavaa ja luotava uskoa siihen, että verojen maksaminen kannattaa. Kaikkien on mahdollisuuksien mukaan oltava mukana kasvattamassa yhteistä kakkua, jotta siitä riittää jaettavaa myös tulevaisuudessa.

Verorahat ovat kansalaisten rahoja, joita käytetään yhteisten asioiden hoitoon. Jokaisella sukupolvella on oman aikansa tehtävä. Edellinen sukupolvi rakensi tätä maata, meidän sukupolvemme pitää heistä huolta ja me varmistamme, että meidän nuorisomme kannattaa opiskella ja tehdä työtä.

http://areena.yle.fi/1-3740493

Kokoomuksen sote-kolmikko: Päivystysuudistus parantaa potilasturvallisuutta

Torstai 22.9.2016

Kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa, Sari Raassina ja Sanna Lauslahti kannustavat hallitusta viemään ehdotetun päivystysuudistuksen maaliin.

- Uudistuksen tavoitteena on varmistaa riittävä osaaminen jokaisessa hoitavassa yksikössä ja sitä kautta parantaa potilasturvallisuutta, taata palvelujen yhdenvertainen saatavuus sekä myös hillitä sote-kustannusten kasvua, Sarkomaa kertoo tavoitteista.

Kattava ympärivuorokautinen erikoisalapäivystys keskitettäisiin 12 sairaalaan, joista viisi on kaikkein vaativinta hoitoa tarjoavia yliopistollisia sairaaloita. Kuhunkin näistä sairaaloista tulisi vähintään noin kymmenen eri erikoisalan lääkärit ja sosiaalipäivystyksen ammattilaiset.

- Vaativan päivystyksen keskittäminen lisää potilasturvallisuutta, koska valmius vaativien tilanteiden laadukkaaseen ja turvalliseen hoitoon on aina paikalla. Potilasturvallisuutta lisää myös se, että leikkauksiin tarvittavien ammattilaistiimien käytännön kokemukseen perustuva osaaminen karttuu, kun leikkauksia tehdään samassa yksikössä paljon. Maailmalta on selvä näyttö siitä, että leikkausten laatu paranee, kun leikkaustiimille karttuu kokemusta ja omassa työhistoriassa on samanlaisia tapauksia riittävän paljon, Raassina sanoo.

Uudistuksen myötä matka-aika lähimpään laajan päivystysyksikön sairaalaan olisi puolella suomalaisista alle 30 minuuttia ja 80 prosentilla alle 50 minuuttia.

- Uudistusta tehdään terveellä järjellä ja potilaan parasta ajatellen. Vaikka vaativaa päivystystä keskitetään, niin kaikkein pienimmissä sairaaloissa sekä joissain terveyskeskuksissa tarjotaan edelleen ympärivuorokautista kiireellistä hoitoa, jos välimatka isomman sairaalan päivystykseen on muuten liian pitkä, Lauslahti sanoo.

 

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa
Puh. 050 511 3033

Sanna Lauslahti
Puh. 050 512 2380

Sari Raassina
Puh. 050 523 2808

Kommentoi kirjoitusta.

Lisää kirjoituksia